Politikalarımız

Yaptığımız işin kalitesini sürekli artırabilmek ve müşterilerimize daha iyi hizmetler sunabilmek amacıyla hazırladığımız politikalarımız bizim için hayati önem taşımaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden politikalarımızın detaylarını inceleyebilirsiniz.

 • Kalite Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • Müşteri Memnuniyeti Politikası
 • Çevre Politikası
 • Bilgi Güvenliği Politikası

 

Kalite Politikası

Arvato SCS olarak çok kanallı tedarik zinciri ve e-ticaret çözümlerimizde Müşteri Odaklı bir yaklaşım ve güçlü bir Bilgi Teknolojisi altyapısı sağlar, yükümlülüklerimiz kapsamında yasal ve diğer şartlara Uyumu yönetir, paydaşlarımıza Değer Katmayı amaçlarız.

Sistemlerimizi Sürekli İyileştirerek tüm paydaşlarımız ile birlikte Başarıyı hedefleriz.

 • İşimizi Tutkuyla Yaparız
 • Sürekli Öğreniriz
 • Yalın Olanı Ararız
 • Sorumluluk Duyarız
 • Şeffaflıktan Vazgeçmeyiz
 • Yenilikçiliği Destekleriz
 • Sonuç Odaklıyız

Kalite Politikamız için tıklayınız
 
Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2020
Yayın Tarihi: 23/02/2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Arvato SCS olarak çok kanallı tedarik zinciri ve e-ticaret çözümlerimizde Önleyici Yaklaşım ile Güvenli Çalışma Ortamları sağlar, yükümlülüklerimiz kapsamında yasal ve diğer şartlara Uyumu yönetir, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve risklerimizi azaltarak İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını önlemeyi amaçlarız.

Sürekli İyileştirme yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımıza ve topluma Sağlıklı ve Güvenli çözümler sunmayı hedefleriz.

 • İş Güvenliğine Öncelik Veririz
 • Kültür Oluştururuz
 • Katılımla Gelişiriz
 • Sağlıklı Yaşamı Destekleriz
 • Liderlik Ederiz

ISG Politikamız için tıklayınız

Son Güncellenme Tarihi: 11/11/2020
Yayın Tarihi: 30/10/2014

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arvato Lojistik olarak amacımız, müşteri odaklı yaklaşımla tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimize beklenti, şikâyet, öneri ve memnuniyetlerini kolayca iletebileceği ağları sunmak, her şikayeti objektif olarak ele alarak, gerektiği durumlarda müşteri memnuniyetini sağlamak için bütçe dahilindeki telafi yöntemlerini uygulamak, çözüm alternatifleri ile müşteri geri dönüşlerini değerlendirmek ve elde ettiği bilgiler ile tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlamaktır.

İlkelerimiz,

Şeffaflık
Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve diğer tüm ilgilileri şikayetleri nasıl ele aldığımız konusunda bilgilendirmek

Erişilebilirlik
Müşterilerimizin şikayet ve önerilerini paylaşabileceği çeşitli iletişim ağları oluşturmak ve duyurmak

Cevap Verilebilirlik
Talepler Müşteri Hizmetleri tarafından kayıt altına alındıktan sonra, e-posta ya da telefon yoluyla müşterilere bilgilendirme yapmak

Objektiflik
Her talebi adil, önyargısız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmek

Ücretler
Değerlendirme sürecinde, talep sahibinden herhangi bir ücret talep etmemek

Gizlilik
Müşterinin elde edilen kişisel bilgilerini gizli tutmak

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimize, şirket politikaları ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, uygulanabilir çözümler sunmak, beklentilerini karşılamak ve haklarını korumak konusunda özen göstermek

Hesap Verilebilirlik
Gelen başvurular kayıt altına alınarak, kararları gerekçeleri ile birlikte müşterilere açıklamak

Sürekli İyileştirme
Müşterilerimizin sağladığı geri bildirimleri ve algılamalarını sürekli analiz etmek, gözden geçirmek, raporlamak ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda,

 • Müşteri istek ve şikayetlerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almayı ve bu anlayışı tüm çalışanlarımıza aşılayarak müşteri memnuniyeti kültürünü oluşturmayı,
 • Müşteri istekleri ve şikayet yönetim sürecindeki, gelişime açık alanları tespit ederek, verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirmeyi, etkinlikleri raporlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Şikayetleri ele alma sürecine dair politika ve hedefler oluşturulurken yasal ve mevzuata dayalı şartlara, müşteri beklentilerine uymayı,
 • Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanma oranını ve müşterinin değişen beklentilerinin ölçülüp değerlendirilerek bu analizlerin tüm çalışanlara duyurulmasını, hizmet geliştirme çalışmalarının yapılmasını, sunulan hizmetle ilgili en ufak memnuniyetsizliği ciddiyetle ele alarak iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

taahhüt ederiz.

Son Güncelleme Tarihi: 09/11/2017
Yayın Tarihi: 23/02/2015

Çevre Politikası

Arvato olarak çok kanallı tedarik zinciri ve e-ticaret çözümlerimizde Yaşam Döngüsü yaklaşımı ile Çevresel Etkiyi Azaltmayı hedefler, yükümlülüklerimiz kapsamında yasal ve diğer şartlara uyumu yönetiriz.

Paydaşlarımızın katılımıyla Sürekli iyileştirme ve Sürdürülebilirlik bakış açısı ile doğal kaynaklarımızı yönetir, Çevre Kirliliğini önlemeyi hedefleriz.

 • Kaynakları Verimli Kullanırız
 • Çevreyi Koruruz
 • Sürdürülebilirliği Destekleriz
 • Geri Dönüştürürüz
 • CO2 Emisyonunu Azaltırız

Çevre Politikamız için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 29/01/2021
Yayın Tarihi: 30/10/2014
 

Bilgi Güvenliği Politikası

Arvato SCS Solutions ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla,

İlkelerimiz,

 • Güvenilirlik
  Yetkilendirilmemiş kişiler, kuruluşlar veya başka işletim sistemlerinin bilgiye erişilebilirliğini veya ulaşılabilirliğini engellemek
 • Bütünlük
  Varlıkların bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak
 • Ulaşılabilirlik
  Yetkilendirilmiş kişiler ile erişimi ve kullanılabilirliği sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda,

 • Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, tehlikeler ve zafiyetleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve kontrolleri uygulamak için gerekli yönetim sistemini kurmayı,
 • Yasal, operasyonel ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlayarak, fiziksel ve elektronik ortamda saklanan tüm bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızda BGYS bilincini oluşturmayı, etkinliklerini arttırmayı ve uygulamalarda aktif rol almalarına teşvik etmeyi,
 • Kişisel bilgilerin korunmasını sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri değerlendirerek yönetmeyi
 • Şirketin itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı ve geliştirmeyi,
 • Firma dışından sisteme erişimin sağlanması için kabul edilebilir güvenlik seviyesini sağlamayı,
 • Hizmet verilen altyapının güvenlik gereksinimlerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, teknolojik gelişmeleri takip ederek geliştirmeyi ve hizmet sürekliliğini sağlamayı,
 • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal şartlara uygun ve örnek bir yönetim sistemini yürütmeyi,
 • Kuruluş, bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi,

taahhüt ederiz..

Yayın tarihi: 19/09/2016

Bu sitede kullanıcı deneyimine göre uygun içerik ve reklamların görüntülenmesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz durumunda çerez kullanımını onayladığınız varsayılacaktır. Gizlilik sözleşmesi hakkında & çerezler.